Системи и стандарти

Ние се стремим да управляваме нашия бизнес по начин, който е етичен, отговорен и устойчив, като приемаме водещи системи и стандарти за управление, които да ни помогнат да подобряваме постоянно нашите процеси и резултати.

Кока-Кола ХБК България сертифицира своите производствени центрове и складове в съответствие с международните стандарти за:

  • Управление на качеството (ISO 9001)
  • Безопасност на храните (ISO 22000)
  • Околна среда (ISO 14001)
  • Здраве и безопасност при работа (OHSAS 18001)
Coca-Cola bottling line

Нашата система за управление обхваща изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) и Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP). Всички напитки, произведени от Кока-Кола ХБК България отговарят на държавните стандарти за качество и безопасност на храните, както и на световните стандарти на The Coca‑Cola Company. Също така се ръководим от нашия Кодекс за бизнес поведение, който определя стандартите за бизнес поведение, към които са обвързани всички служители. Служителите могат да съобщават за нарушения на кодекса поверително чрез специална телефонна линия и по имейл.