Оценки за устойчивост

Кока-Кола ХБК се оценява според редица основни показатели за устойчивост, включително индексите за устойчивост на Dow Jones (DJSI), CDP и FTSE4Good.

Ние в Кока-Кола ХБК се ангажираме да бъдем в челните редици на устойчивата практика и производителност в производството на напитки. 

Dow Jones Sustainability Indices logo

Индекс за устойчивост - Дау Джоунс (DJSI)

Кока-Кола ХБК е водещият световен лидер в индустрията за напитки, който за четвърта години подред се намира на топ позиция според световния индекс за устойчивост - Dow Jones World в категория за производство на "Напитки" за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017г. Ние сме включени в класациите на DJSI всяка година от 2008 г. насам. Стартирала през 1999 г., DJSI се счита за глобален критерий за корпоративна устойчивост.

Повече за индексите за устойчивост на Dow Jones

 

RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

 

Кока-Кола ХБК е обявена за лидер в индустрията - най-добре представящата се компания в сектора на напитките - и отличава златната класа в годишната оценка на корпоративната устойчивост на RobecoSAM. RobecoSAM е специалист по инвестиране в устойчиво развитие. Корпоративната оценка за устойчивост се фокусира върху финансово проучване на значимите за компаниите теми, които оказват влияние върху основните двигатели на корпоративната стойност. 

Повече за RobecoSAM

FTSE4Good logo

FTSE4Good

Кока-Кола ХБК е постоянно регистрирана на индекса FTSE4Good от 2001 г. насам. Тази поредица от индекси е предназначена да измерва резултатите на компаниите, регистрирани на Лондонската фондова борса, които демонстрират силни практики в областта на околната среда, социалната политика и управлението (ESG).

Повече за FTSE4Good

Vigeo logo

Vigeo

Vigeo оценява Кока-Кола ХБК от 2004 г. насам; през 2015 г. ние също бяхме съставна част на индекса Vigeo Europe Top 120. Групата Vigeo предоставя анализ на мениджърите на активи, оценявайки резултатите на компаниите в областта на устойчивото развитие и социалната отговорност.

Повече за Vigeo

Carbon Disclosure Project logo

Carbon Disclosure Project (CDP) Indices

През 2015 г. CDP връчи на Кока-Кола ХБК оценка B. CDP е глобална организация с нестопанска цел, която предоставя система за оповестяване на природния капитал, чрез която компаниите отчитат, управляват и споделят важна информация за околната среда.

Повече за CDP

Forum Ethibel logo

Forum ETHIBEL

Ние сме включени в Инвестиционния регистър на Ethibel от 2007 г. досега. Forum ETHIBEL е независима агенция, която съветва банки и брокери за социално отговорни инвестиции, преглеждайки компании по целия свят по отношение на техните икономически, социални и екологични постижения. ETHIBEL търси компании, които са тенденции за социално отговорно предприемачество в своя сектор и регион.

Повече за Forum ETHIBEL

ECPI logo

ECPI

Кока-Кола ХБК е съставна част от индексите на ECPI от 2010 г. насам. ECPI е водеща рейтингова и индексна компания, която е посветена на изследванията ESG (екологични, социални и управленски) от 1997 г. насам.

Повече за ECPI

MSCI ESG research logo

MSCI ESG research

Кока-Кола ХБГ АД има най-високата оценка за Оценка на нематериалната стойност (IVA), рейтинг AAA и се нарежда в топ 18% в индустрията.

MSCI Inc. предоставя инструменти за подкрепа на инвестиционните решения на инвеститорите в световен мащаб, включително индекси, данни от ESG и проучвания.

Повече за MSCI