Значими теми

Ние идентифицираме и се фокусираме върху темите, които имат най-голямо влияние върху нашия бизнес и са най-важни за нашите заинтересовани страни.

Основните теми включват: нашата репутация и способност да създават стойност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Ние в Кока-Кола ХБК се стремим да разберем и да разгледаме темите с най-голямо въздействие върху нашия бизнес и нашите общности. Винаги се стремим да подобрим нашия подход за определяне на най-важните от тези рискове и въздействия и да докладваме за нашия подход и напредък за значимите за нас теми по прозрачен начин.

Процесът по идентификация на значимите теми осигурява поглед върху нашата бизнес стратегия, като гарантира, че нашата интегрирана и устойчива отчетност е адекватна.

 

Ние идентифицираме и приоритизираме значимите теми, отнасящи се до нашия бизнес

За да идентифицираме значимите теми за бизнеса ни, наблюдаваме външните тенденции и как те влияят на способността ни да развиваме устойчиво нашия бизнес.

Ние даваме приоритет на тези теми въз основа на тяхната относителна важност за нашия бизнес и за обществото като цяло, като картографираме най-важните въпроси на годишна база в нашата матрица на същественост.

Нашият систематичен процес на оценка на значимостта ни помага да дадем приоритет на темите в съответствие с Глобалните инициативи за отчитане Г4 Указания за отчитане на устойчивостта.

Колко съществен е проблемът за бизнеса, зависи от това как се отнася той до него:

 • Нашата цел, мисия и бизнес стратегия;
 • Марките, които произвеждаме и продаваме;
 • Въздействието на нашите дейности върху икономиките, околната среда и обществото в 28-те държави, в които работим;
 • Значението на проблема за нашите заинтересовани страни;
 • Степента, в която можем да повлияем на проблема като компания.

 

Учим се от нашите партньори

Разбирането на нуждите и интересите на нашите заинтересовани страни - включително нашите партньори, клиенти, доставчици и членове на общността и служители - ни помага да дадем приоритет на нашите значими теми. Това на свой ред ни помага да разработим устойчиви бизнес стратегии, които да ни позволят да създадем стойност в дългосрочен план.

Активно търсим мненията и интересите на нашите партньори чрез:

 • Организиране на форуми на заинтересованите страни;
 • Интервюиране на ключови ръководители на вътрешни решения и външни партньори;
 • Ангажиране с външни заинтересовани страни на регулярна база;
 • Наблюдавайки над 300 наши лидери от всяка функция, страна и група, както и над 360 външни заинтересовани страни, номинирани от нашите 28 пазара и корпоративния офис на компанията;
 • Като се има предвид списъка със значимите теми на The Coca‑Cola Company и други компании за бутилирани напитки, както и други компании за храни и напитки;
 • Слушане на отзиви от нашия Форум за рискови групи.

Управление на значимиоста 

За да се гарантира добро управление, Комитетът за социална отговорност на Съвета на директорите и Управителният комитет за устойчивост, който се състои от основни експерти по въпросите и вземащи решения, редовно преразглеждат нашите приоритети в светлината на променящите се темии очаквания.

Преглеждаме нашите значими теми на годишна база, за да сме сигурни, че винаги отразяваме нови прозрения от бизнеса и от нашите партньори.