Ангажиране на заинтересованите страни

Считаме, че за да бъдем успешни и полезни, трябва да вземем под внимание мнението на всички заинтересовани страни и да отговаряме на техните нужди.

Нашата цел е да създадем обща стойност по цялата ни верига - да се грижим за нашите служители, чрез партньорство с нашите клиенти и доставчици, да задоволяваме нуждите на нашите потребители и да развиваме общността в България. Ние редовно комуникираме с ключовите заинтересовани страни, за да можем по-добре да разберем техните нужди и начините, по които можем да си сътрудничим.