95% от генерираните в производството отпадъци са рециклирани, според Доклада за устойчиво развитие на Кока-Кола в България за 2018 г.