Информацията в доклада за устойчиво развитие представя целите, начина на управление и резултатите, постигнати по отношение на най-важните теми за компанията и заинтересованите страни за календарната 2017 г. При създаването на доклада е следвана методологията на GRI Standards, в съответствие с „Core“ опцията им.