От есента в офиса ни в София започваме провеждането на курсовете по езикова програма „Scuоla di Italiano“, чрез която ще предоставяме безплатна възможност на желаещи да подобрят познанията си по италиански език.

Програмата е подходяща за участници, притежаващи степен на владение на езика B1 (според европейската езикова рамка), които искат да надградят практическите си знания и умения и които не са служители на компанията.

Обучението по програмата ще бъде минимум 20 седмици, като заетостта на одобрените кандидати ще бъде 3 пъти седмично. Часовете ще се провеждат в офиса на Coca‑Cola Hellenic в София и са предвидени да бъдат след работно време с цел програмата да позволи на участниците съвместяването й с работа и следване.

Курсът ще се води от професионален учител по италиански език, като всички учебни материали ще бъдат предоставени отново безплатно на участниците.

Какъв е процесът по подбор на участниците?

Стъпка 1: Събеседване с представител на компанията и със сертифициран преподавател за определяне нивото на владеене на езика.

Стъпка 2: Писмен тест в офис сградата на Coca‑Cola Hellenic в София.

Успешно завършилите участници ще преминат финално оценяване и спрямо показаните резултати ще им бъде предоставен сертификат, както и предложение за кариерно развитие в компанията, при желание от тяхна страна.

Ако проявявате интерес да участвате в програмата можете да се запишете на

https://goo.gl/WXhx6n или да се свържете с нас на имейл jobs.bso@cchellenic.com.