Обединяваме усилия и влизаме в отбора.

Тази година, като част от своя дългогодишен ангажимент за опазване на околната среда и новата си визия за „Свят без отпадъци“, Кока-Кола в България обединява своите усилия и влиза в един отбор с „Да изчистим България заедно“ на 15 септември.

До 2030 г. системата на Кока-Кола по света си е поставила за цел да подпомага събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен, за да постигне 100% оползотворяване на отпадъците, както и да разработи 100% рециклируеми опаковки. За постигането на тези цели компанията ще работи заедно с местните общности, бизнес партньори, своите клиенти и потребители, за да обърне внимание на проблеми като изхвърлянето на използваните опаковки и отпадъците сред природата.